Ga de uitdaging aan: Ik observeer voor de wetenschap

Kijk met grote ogen naar al dat leven rondom jou en geef waardevolle informatie aan de wetenschap. Zo help je mee aan het behoud van al dit mooie leven.

Deelnemen

#kijkenvoordewetenschap

Een activiteit met vrienden en familie of alleen, maar altijd samen met die natuur die zich spontaan rondom jou aanbiedt. Registreer tussen 1 en 30 juni zoveel mogelijk soorten door een foto te nemen met de gratis applicatie, ObsIdentify. Bij elke geregistreerde waarneming kan je bepaalde badges behalen en wie weet neem je zelf de leiding in het klassement. 3, 2, 1, …. Start!

Onze methode

Om de milieutransitie in elke regio te versnellen en tegen 2040 van België een voorbeeldland te maken voor het herstel van de biodiversiteit, werkt Kick met drie elkaar aanvullende hoofdlijnen.

Elke hoofdlijn beschikt over indicatoren die ons in staat stellen onze acties op te volgen, hun impact te evalueren en transparant te zijn over onze resultaten.

Gemeenschapsvorming

Kick mobiliseert en smeedt banden om samen een duurzame alliantie voor de biodiversiteit te vormen.

Oplossingen verspreiden

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Toegang tot financieringsbronnen

Kick onderzoekt en bevordert de toegang tot financieringsbronnen om biodiversiteitsbevorderende kansen in realiteit om te zetten.

Drie jaar begeleiding

Op vraag van een gemotiveerde gemeente – en met haar samenwerking – begeleidt Kick gratis alle lokale spelers en speelsters (burgers, bedrijven, verenigingen, scholen, openbare instellingen…) drie jaar lang om biodiversiteitsbevorderende oplossingen te verwezenlijken.

Met de steun van een lokale Kick-coördinator identificeer je concrete en meetbare oplossingen in overleg met de leden van de Alliantie voor Biodiversiteit in jouw gemeente.

Dat collectieve overleg in vier stappen maakt het mogelijk om duurzame oplossingen die in je regio door iedereen worden verdedigd te doen ontluiken, uit te rollen en eventueel uit te breiden.

Wortelschieten

Een voorbereidende stap die aan de drie jaar durende Kick-begeleiding voorafgaat. Deze stap is gewijd aan de oprichting van de Alliantie van lokale spelers en speelsters voor biodiversiteit.

Bloeiperiode

Deze stap is toegespitst op snelle, concrete acties die je leren om in vol vertrouwen samen tot actie over te gaan. Hij staat in het teken van bewustmaking en van het opstarten van de samenwerkingsdynamiek.

Volgroeide bomen

Dit is de stap van de ambitieuze acties met een aanzienlijke impact. Volgroeide bomen zijn projecten die op lange termijn een verschil maken voor de biodiversiteit van de regio.

Veerkracht

Na de stap van de Volgroeide bomen maken de gemeente en haar spelers en speelsters deel uit van het netwerk van partners die goede praktijken en oplossingen kunnen aanreiken.

De lokale alliantie in het middelpunt van de actie

Kick spreekt alle betrokken partijen in een gemeente aan en brengt ze bijeen om samen de problemen waarmee ze worden geconfronteerd te identificeren en aan te pakken met concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

De Alliantie voor Biodiversiteit is een orgaan belast met training, overleg, beslissingen en actie en dat alle betrokken partijen bijeenbrengt die de wens hebben uitgesproken om zich voor de biodiversiteit van de regio in te zetten.

Zeven thematische drijfveren

Kick treedt op als katalysator voor de oplossingen die door en voor de verschillende spelers en speelsters van een gemeente beschikbaar worden gemaakt. Die oplossingen draaien rond zeven thematische drijfveren en zijn erop gericht om het herstel van de biodiversiteit in de regio te versnellen.

Energie en mobiliteit

Duurzame gebouwen

Rechtvaardige transitie

Geëngageerde gemeenten

De lokale Kick-coördinatoren begeleiden sinds september 2021 een aantal pilootgemeenten bij hun participatieve aanpak om concrete biodiversiteitsbevorderende oplossingen te identificeren en uit te voeren.

Rochefort

Amay

Chaudfontaine

Grez-Doiceau

De oplossingen bestaan, nu is het tijd om ze uit te rollen

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Iedereen kan voortaan in de Oplossingenbibliotheek oplossingen vinden die in zijn of haar eigen regio kunnen worden toegepast, die oplossingen vlot uitrollen met de hulp van een oplossingsgerichte partner en daar de impact van meten.

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

De oorzaken van de biodiversiteitserosie aanpakken