Burgers

Heb je belangstelling voor thema’s zoals biodiversiteit of ecologische en solidaire transitie, maar weet je niet waar je moet beginnen? Stel je veranderingen vast in je onmiddellijke omgeving, maar heb je de indruk dat je die ondergaat zonder mogelijke oplossingen te ontwaren? Wens je het heft weer in handen te krijgen, jezelf in te zetten en actie te ondernemen in je gemeente?

Dan ben je hier aan het juiste adres!

Je bent niet alleen!

Steeds meer mensen voelen net als jij de noodzaak om actie te ondernemen en een gezonde leefomgeving voor jezelf en je dierbaren te verdedigen. Je actiebereidheid wordt echter belemmerd door je gebrek aan tijd of kennis of door je gevoel van hulpeloosheid tegenover problemen die je niet op je eentje aankan.

Het is precies om een band te smeden tussen de spelers en speelsters die de biodiversiteit willen bevorderen dat de vzw Kick werd opgericht. Kick bevordert de oprichting van een Alliantie voor Biodiversiteit in jouw gemeente en biedt je zo de mogelijkheid om kennis te maken met buren, maar ook met verenigingen, bedrijven en openbare instellingen die dezelfde zorgen delen.

Je staat niet meer alleen, maar je maakt deel uit van een actieve en geëngageerde gemeenschap!

Een Alliantie voor Biodiversiteit met ongekende kansen

Door lid te worden van de Alliantie voor Biodiversiteit in jouw gemeente, word je zelf een gangmaker van de veranderingen die je in je eigen regio hoopt te zien. Het is niet alleen een ontmoetingsruimte met gratis leermogelijkheden over de thematische drijfveren die Kick bevordert, maar ook een plek om je eigen kennis en meningen te delen en deel te nemen aan de gemeentelijke besluitvorming die het leven en jezelf beïnvloedt.

Is het echt zo eenvoudig?

Als we gecoördineerd optreden als een gemeenschap kunnen we samen veranderingen op korte, middellange en lange termijn in gang zetten. Door deel te nemen aan de thematische werkgroepen, concrete acties in het veld en de algemene vergaderingen van de Alliantie voor Biodiversiteit, neem je actief deel aan de identificatie van concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit in je eigen gemeente te bevorderen.

Gemeenschapsvorming

Kick mobiliseert en smeedt banden om samen een duurzame alliantie voor de biodiversiteit te vormen.

Oplossingen verspreiden

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Toegang tot financieringsbronnen

Kick onderzoekt en bevordert de toegang tot financieringsbronnen om biodiversiteitsbevorderende kansen in realiteit om te zetten.

Concrete resultaten

Naargelang je eigen beschikbaarheid en je affiniteit met de zeven thematische drijfveren van Kick, kan je jezelf een beetje, hard of passioneel inzetten voor biodiversiteit! Ontdek hieronder enkele lokale acties die al werden uitgewerkt.

News­Openbare instellingenAllié­VerenigingenChaudfontaineBurgersCommuneScholenBedrijven
Chaudfontaine : 6 ateliers thématiques pour identifier les actions prioritaires

Chaudfontaine : 6 ateliers thématiques pour identifier les actions prioritaires

Kick sollicite et rassemble toutes les parties prenantes d’une commune pour identifier ensemble les enjeux auxquelles celle-ci est confrontée et y faire face avec des solutions concrètes et mesurables en faveur de la biodiversité. Avez-vous des connaissances au...

En savoir plus

Burgers­VerenigingenCommuneScholenRochefort
Rochefort : Présentation des lauréats de l’appel à projets citoyen Proximity 2022

Rochefort : Présentation des lauréats de l’appel à projets citoyen Proximity 2022

Début 2022, la Ville de Rochefort a décidé d’allouer un budget de 50.000€ pour soutenir des initiatives citoyennes de transition écologique et solidaire.  12 projets ont été présentés et 8 ont été sélectionnés par le jury et le vote citoyens.  Bravo à...

En savoir plus

Geëngageerde gemeenten

De lokale Kick-coördinatoren begeleiden sinds september 2021 een aantal pilootgemeenten bij hun participatieve aanpak om concrete biodiversiteitsbevorderende oplossingen te identificeren en uit te voeren.

Rochefort

Amay

Chaudfontaine

Grez-Doiceau

De oplossingen bestaan, nu is het tijd om ze uit te rollen

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Iedereen kan voortaan in de Oplossingenbibliotheek oplossingen vinden die in zijn of haar eigen regio kunnen worden toegepast, die oplossingen vlot uitrollen met de hulp van een oplossingsgerichte partner en daar de impact van meten.

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

De oorzaken van de biodiversiteitserosie aanpakken