Bomen en bossen

Bomen en bossen volwaardig integreren in projecten voor het herstel van de biodiversiteit, het welzijn van de mens en de economie.

Tussenpersoon voor dit thema

Waarom actie ondernemen over bomen en bossen?

Op wereldschaal herbergen bossen ongeveer 80% van de landelijke biodiversiteit en staan ze in voor talrijke ecosysteemdiensten: klimaatregeling, bescherming tegen natuurlijke gevaren, diversiteit van het landschap, regeling van de kwaliteit van het water dat het grondwater aanvult, houtvoorziening en werkgelegenheid in de bosbouwsector, recreatieruimte enz. Sinds het begin van de jaren 80 sterven de Europese bossen echter af. Die verkommering wordt vooral vastgesteld in Midden-Europa, maar ook België wordt niet gespaard. De oorzaken zijn een combinatie van natuurlijke en door de mens veroorzaakte factoren. De verkommering heeft gevolgen voor de kwaliteit van de ecosysteemdiensten die door de bosgebieden worden gevormd en vormt zo een bedreiging voor alle levende wezens.

Hoe kunnen we tot actie overgaan?

We tonen repliceerbare oplossingen die Kick vzw tot nu toe identificeerde. Maar er bestaan zeker nog andere oplossingen! Aarzel niet om je eigen voorstellen te delen door contact op te nemen met info@kickbelgium.be.

Bomen en bossen
Préserver et valoriser les services écosystémiques de la forêt

Préserver et valoriser les services écosystémiques de la forêt

Les forêts nous offrent depuis toujours de nombreux services, soit d’ordre productif (le bois, les produits non ligneux) ou des services écosystémiques d’ordre collectif (service de régulation de l’eau, de l’air, séquestration du CO2, biodiversité, services récréatifs,...). Ces services fournis à la société ne sont pas toujours identifiés et encore moins valorisés.

En savoir plus