Natuurlijk samenwerken voor meer biodiversiteit

We hebben allemaal iets te geven voor meer biodiversiteit. En we hebben allemaal iets te winnen! Kick mobiliseert lokale spelers en faciliteert hun gezamenlijke, gedreven en concrete actie om onze biodiversiteit in België te herstellen.

Onze methode

Kick werkt met drie complementaire assen om deze groene transitie in elke regio te versnellen en van België tegen 2040 een voorbeeldland te maken qua biodiversiteitsherstel.

Elke as beschikt over verschillende meetbare indicatoren. Op die manier zijn onze acties eenvoudig op te volgen, kunnen we hun impact goed evalueren en kunnen we transparant communiceren over onze resultaten..

Samenwerking initiëren

Kick mobiliseert en verbindt om samen een duurzame biodiversiteitsbeweging te vormen.

Oplossingen delen

Kick verzamelt en deelt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Toegang tot de nodige middelen faciliteren

Kick onderzoekt en faciliteert de toegang tot middelen die bijdragen tot de implementatie van biodiversiteitsprojecten.

Begeleidend traject van drie jaar

Op vraag van gemotiveerde gemeenten –en in samenwerking met– begeleidt Kick alle lokale spelers (burgers, bedrijven, verenigingen, scholen, openbare instellingen…) drie jaar lang om projecten op te starten die voor bevordering en herstel van onze biodiversiteit zorgen.

Met de steun van een lokale Kick-coördinator worden concrete projecten uitgedacht waarvan de impact meetbaar is. Dit gebeurt samen met de verschillende spelers binnen de gemeente die zich hiervoor willen inzetten. Een gedreven biodiversiteitsbeweging binnen de gemeente!

Het overleg met de verschillende spelers verloopt in vier stappen. Deze stappen zorgen er voor dat duurzame oplossingen worden gedragen door de hele gemeenschap zodat deze succesvol uitgerold kunnen worden en verder kunnen uitgroeien, en wie weet, zelfs uitgebreid worden na verloop van tijd.

Kiemperiode

Dit is een voorbereidende stap vooraleer we starten aan het 3-jarig traject. Hier wordt aandacht besteed aan het in kaart brengen en mobiliseren van lokale spelers tot een biodiversiteitsbeweging.

Bloeiperiode

Deze stap is toegespitst op snelle en concrete acties die vertrouwen scheppen en waarbij de beweging momentum vergaart in de gemeente. Het staat in het teken van bewustmaking en het opstarten van een constructieve dynamiek die samenwerking bevordert. We bundelen deze periode onder de campagne "de groenste streek".

Monumentale bomen

Dit is de stap waar ambitieuze acties met een aanzienlijke impact worden geïnitieerd en gerealiseerd. "Monumentale bomen" is een verzamelnaam voor projecten die op lange termijn een significant verschil maken voor de biodiversiteit in de regio.

Veerkracht

Na de stap van de monumentale bomen maken de gemeente en haar spelers deel uit van een veerkrachtig ecosysteem die verdere oplossingen en ideeën kan aanreiken die de biodiversiteit ten goede komen.

De lokale beweging in het middelpunt van de actie

Kick spreekt alle betrokken partijen in een gemeente aan en brengt ze samen om de oorzaken van biodiversiteitsverlies te identificeren en aan te pakken met concrete en meetbare acties.

De biodiversiteitsbeweging is een orgaan dat training, overleg, beslissingen en actie onderneemt en die alle betrokken partijen bijeenbrengt. Samen voor meer biodiversiteit!

Zeven thematische drijfveren

Kick treedt op als katalysator voor verschillende oplossingen die worden aangedragen binnen de gemeente. Deze oplossingen draaien rond zeven thema’s en zijn erop gericht om het herstel van de biodiversiteit in de regio te versnellen.

Energie en mobiliteit

Duurzame gebouwen

Rechtvaardige transitie

Geëngageerde gemeenten

De lokale Kick-coördinatoren begeleiden sinds september 2021 een aantal pilootgemeenten bij hun participatieve aanpak om concrete projecten te bepalen die biodiversiteit bevorderen en de uitvoering ervan te faciliteren.

Rochefort

Amay

Chaudfontaine

Grez-Doiceau

De oplossingen bestaan, nu is het tijd om ze te realiseren.

Kick verzamelt en deelt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Iedereen kan voortaan in de Bibliotheek oplossingen vinden die in zijn of haar eigen regio toegepast kunnen worden en met behulp van Kick vlot uitgerold kunnen worden in de betrokken gemeente.

Kick verzamelt en deelt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

De oorzaken van biodiversiteitsverlies aanpakken