Bedrijven

Wil je je bedrijf ontwikkelen om zo goed mogelijk het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen en tegelijk zinvol te zijn voor je teams? Overweeg je de introductie van een beleid rond maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid in je bedrijf, maar weet je niet waar je moet beginnen?

Dan ben je hier aan het juiste adres!

Er is hulp beschikbaar!

Talrijke bedrijven zouden graag hun werking aanpassen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van hun klanten en medewerkers om oog te hebben voor het klimaat en het leven. Hoewel ze die vraag graag positief zouden beantwoorden, is het voor veel bedrijven vaak moeilijk om zicht te krijgen op doeltreffende en betaalbare maatregelen en bekwame en gemotiveerde partners.

Het is precies om hulp te bieden bij het weven van vruchtbare netwerken van spelers, speelsters en hulpmiddelen die de biodiversiteit willen bevorderen dat de vzw Kick werd opgericht. Kick bevordert de oprichting van een Alliantie voor Biodiversiteit in jouw gemeente en biedt je zo de mogelijkheid om kennis te maken met lokale spelers en speelsters (burgers, verenigingen, bedrijven, scholen, openbare instellingen) die dezelfde zorgen delen en je zakelijke ontwikkeling kunnen versterken.

Het is dus echt wel mogelijk voor een bedrijfsleider om rendabiliteit en respect voor het leven te verzoenen! En daar hoef je geen ambities of fortuinen voor op te offeren.

Een Alliantie voor Biodiversiteit met ongekende kansen

Door lid te worden van de Alliantie voor Biodiversiteit in jouw gemeente, word je zelf een gangmaker van de veranderingen die je in je regio en in je eigen bedrijf hoopt te zien. Je krijgt de kans om je beter in je gemeente te verankeren en je doelgroepen beter te kennen, terwijl je tegelijkertijd meer zin geeft aan het werk van je teams. Door concrete levensbevorderende acties te steunen, bouw je aan je positieve zichtbaarheid en aan je netwerk!

Is het echt zo eenvoudig?

Door je aan te sluiten bij de Alliantie voor Biodiversiteit, kan je deelnemen aan thematische werkgroepen naar keuze en neem je dus actief deel aan de identificatie van concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit in je gemeente en voor jouw bedrijf te bevorderen.

Kick helpt vervolgens om die oplossingen toe te passen door een vlottere toegang tot de nodige financiële of menselijke middelen voor hun uitrol mogelijk te maken.

Gemeenschapsvorming

Kick mobiliseert en smeedt banden om samen een duurzame alliantie voor de biodiversiteit te vormen.

Oplossingen verspreiden

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Toegang tot financieringsbronnen

Kick onderzoekt en bevordert de toegang tot financieringsbronnen om biodiversiteitsbevorderende kansen in realiteit om te zetten.

Concrete resultaten

Naargelang je eigen beschikbaarheid en je affiniteit met de zeven thematische drijfveren van Kick kan je jezelf een beetje, hard of passioneel inzetten voor biodiversiteit! Ontdek hieronder enkele acties die al door andere bedrijven werden uitgewerkt.

News­Openbare instellingenAllié­VerenigingenChaudfontaineBurgersCommuneScholenBedrijven
Chaudfontaine : 6 ateliers thématiques pour identifier les actions prioritaires

Chaudfontaine : 6 ateliers thématiques pour identifier les actions prioritaires

Kick sollicite et rassemble toutes les parties prenantes d’une commune pour identifier ensemble les enjeux auxquelles celle-ci est confrontée et y faire face avec des solutions concrètes et mesurables en faveur de la biodiversité. Avez-vous des connaissances au...

En savoir plus

Geëngageerde gemeenten

De lokale Kick-coördinatoren begeleiden sinds september 2021 een aantal pilootgemeenten bij hun participatieve aanpak om concrete biodiversiteitsbevorderende oplossingen te identificeren en uit te voeren.

Rochefort

Amay

Chaudfontaine

Grez-Doiceau

De oplossingen bestaan, nu is het tijd om ze uit te rollen

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Iedereen kan voortaan in de Oplossingenbibliotheek oplossingen vinden die in zijn of haar eigen regio kunnen worden toegepast, die oplossingen vlot uitrollen met de hulp van een oplossingsgerichte partner en daar de impact van meten.

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

De oorzaken van de biodiversiteitserosie aanpakken