Een ecosysteem van geëngageerde spelers

“Als we wachten op de regeringen om de zaken te veranderen, wordt het te laat. Als we alleen handelen, wordt het te klein. Als we als een gemeenschap handelen, zou dat net op tijd en net genoeg kunnen zijn!”

Rob Hopkins, stichter van het netwerk van transitiesteden

Visie en missie: onze ambitie voor België en voor al wat leeft

Visie: We bundelen onze krachten en kennis om samen met lokale gemeenschappen van België een voorbeeldland te maken voor biodiversiteitsherstel tegen 2040.

Missie: Gemeente per gemeente mobiliseert en verbindt Kick alle actoren uit dezelfde regio om samen concrete oplossingen en meetbare maatregelen te bepalen om de oorzaken van biodiversiteitsverlies tegen te gaan.

Een zingevend en actiegericht charter

Als richtlijn voor onze acties en dagelijkse besluitvorming heeft Kick gekozen voor een charter gebaseerd op zes waarden die we zo goed mogelijk proberen te volgen.

We dragen ZORG voor onszelf om beter te kunnen zorgen voor onze geliefden, onze buurt, onze gemeente en onze planeet, de enige die we hebben, hier en nu.

Wij koesteren DIVERSITEIT en luisteren naar alle stemmen, van verenigingen en bedrijven, van verkozenen en burgers, van alle levende wezens.
Er bestaan oplossingen. We bouwen voort op de ervaring die we hebben opgedaan om de oplossingen te implementeren die de grootste IMPACT zullen hebben en die op hun beurt een inspiratiebron kunnen vormen.
Om TRANSPARANTIE te verzekeren, meten we nauwgezet de effecten van onze acties.
Om de toekomstige generaties te dienen, verankeren we onze acties in een langetermijnperspectief: ons DOORZETTINGSVERMOGEN zal het verschil maken.

We geloven in de kracht van WEDERZIJDSE HULP tussen mensen en tussen verschillende soorten. Want wij verdedigen de natuur niet. Wij zijn de natuur die zichzelf helpt.

Een operationeel team om de Kick-dynamiek in het veld te ondersteunen

De facilitators van Kick stellen de regio’s in staat om verbanden te leggen tussen uitdagingen en oplossingen en om voor elke gemeente een gestructureerd en mobiliserend kader te creëren die een dynamiek creëert waar ecologische transitie in floreert.

Valentine de Pret

Valentine de Pret

CEO en Coördinator Chaudfontaine en Grez-Doiceau

Valentine combineert een verscheidenheid aan ervaringen op het gebied van management, financiën, corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gedurende haar carrière heeft ze bovendien in verschillende landen gewoond, onder andere voor ENGIE waar ze 13 jaar heeft gewerkt aan energietransitie en -innovatie. Samen met deze ervaringen is ze er rotsvast van overtuigd dat we door samen te werken grootse ambities kunnen waarmaken die nodig zijn om van deze wereld een mooiere plaats te maken die toekomstige generaties verwelkomt.

vdp@kickbelgium.be

Tatiana Van Impe

Tatiana Van Impe

Hoofd Operaties

Tatiana is Hoofd Operaties sinds juli 2021 en richt al haar organisatorische en managementvaardigheden op het succes van het project. Ze deed haar ervaring op in een spilfunctie in de algemene directie van Actiris en bij de oprichting van haar eigen bedrijf.

"It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles; or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena.", Théodore Roosevelt

tatiana.vanimpe@kickbelgium.be

Simon Loop

Simon Loop

Coördinator voor Rochefort en Contactpersoon voor het thema Water en Expert Impactindicatoren

Simon is hobbyimker en kwam in december 2021 bij Kick terecht als lokale coördinator om actief te strijden tegen biodiversiteitsverlies dat hij in het veld vaststelde. Sindsdien stelt hij zijn ervaring als projectmanager in de IT-sector en in de financiering van hernieuwbare energie ter beschikking van het team.

"Iedereen die gelooft dat de groei eindeloos kan doorgaan in een eindige wereld is ofwel krankzinnig, ofwel economist.", Kenneth Boulding.

simon.loop@kickbelgium.be

Claire Barthet

Claire Barthet

Communicatiecoördinator en Contactpersoon voor het thema Duurzame Gebouwen

Claire is een geëngageerde communicatiespecialist in dienst van alle leven. In september 2022 sloot ze zich aan bij ons team nadat ze haar loopbaan was begonnen als communicatiecoördinator in het verenigingsleven en de culturele sector. Tegenwoordig houdt ze zich bezig met het warm maken van zoveel mogelijk spelers voor de ambitie van Kick om zo een collectieve dynamiek op gang te brengen met het oog op de bescherming van alle levensvormen.

"En ik trek het bos in om mijn verstand te verliezen en mijn ziel te vinden.", John Muir

claire.barthet@kickbelgium.be

Karen De Ridder

Karen De Ridder

Coördinator voor Vlaanderen en Contactpersoon voor het thema Afval

Karen is iemand met veel enthousiasme en energie, die graag bijleert en nieuwe contacten legt. Met een diploma Bio-ingenieurswetenschappen in de landbouw en een enorme passie voor (moes)tuinieren, gelooft ze het verschil te kunnen maken om in België biodiversiteitsherstel te realiseren. Na bijna 10 jaar in de agro-industrie te werken, heeft ze veel geleerd en dit wil ze nu inzetten om mensen te motiveren en engageren om zo meer biodiversiteit voor ons allemaal te creëren.

"Meer handen in de grond en voeten op de aarde.", eigen quote.

karen.deridder@kickbelgium.be

Kriebelt het om lid te worden van ons team?

Kriebelt het om lid te worden van ons team?

Spontane sollicitatie

We zijn altijd op zoek naar dynamische personen die ons kunnen versterken in het verspreiden van de Kick-methodologie in Vlaanderen en Wallonië, ons ondersteunen bij het verbeteren van ons digitale platform, het meten van de impact van onze acties, het verdiepen van onze thematische expertise… .

Of je nu een doorgewinterde expert bent of een enthousiaste beginner, we verwelkomen jouw energie en passie met open armen. Laten we samen een bruisende en duurzame toekomst creëren.

Voel je de drang om deel uit te maken van deze beweging? Neem contact met ons op via info@kickbelgium.be

Een strategisch comité voor grootse vooruitzichten op langere termijn

Het strategisch comité bestaat uit themadeskundigen. Het staat in voor de strategische visie van Kick en voor het transversale perspectief dat wordt doorgegeven aan de overheid met de bedoeling om voorbeelden te stellen op het gebied van biodiversiteitsherstel tegen 2040.

Het comité bestaat uit de Senior Advisors, twee vertegenwoordigers van de federale regering, vertegenwoordigers van de projectdragers en adviseurs die sinds het begin aan de totstandkoming van Kick werkten.

Gérard Lamarche

Gérard Lamarche

Voorzitter van het Strategisch Comité

Gérard Lamarche beschikt over uitgebreide financiële ervaring in de industriesector. Na de rol van CFO van GDF Suez/ENGIE, van CEO van de GBL-groep en van bestuurder van verschillende industriële groepen te hebben vervuld, is hij vandaag consulent voor het familiekantoor van de familie de Pret en wenst hij zich aan hun zijde te engageren voor een ecologischetransitie.

Geoffroy de Cannière 

Geoffroy de Cannière 

Senior Advisor Bomen en Bossen

Geoffroy de Cannière is gespecialiseerd in landelijk ondernemerschap en neemt deel aan het project sinds de begindagen. Hij brengt zijn ervaring in om de nodige informatie en contacten te verzamelen die de implementatie van oplossingen met toegevoegde waarde voor Belgische gemeenten mogelijk maken. Geoffroy is ook een expert op het gebied van Bomen en Bossen en een steun voor het operationele team van Kick.

Elena Torfs 

Elena Torfs 

Senior Advisor Water

Elena Torfs is hoogleraar waterkwaliteitsmodellen aan de Universiteit van Gent. In haar onderzoek richt Elena zich op de ontwikkeling van beslissingsondersteunende technieken zoals ‘digital twins’ voor een optimaal beheer van waterstromen zoals drink-, afval- en proceswater. Een aandachtspunt is het hergebruik van water en het slimme gebruik van alternatieve waterbronnen zoals regenwater. Elena is lid van het interuniversitaire onderzoekscentrum CAPTURE, waar ze het digitale waterprogramma coördineert. Elena is ook medepromotor van de Aquaflanders leerstoel voor duurzaam drinkwater en vicevoorzitter van de expertengroep voor integral assessment van de International Water Association.

Caroline Vanheede

Caroline Vanheede

Senior Advisor Afval

Caroline Vanheede is lid van Vanheede Environment Group, een Belgisch familiebedrijf gespecialiseerd in afvalbeheer dat een volwaardige partner van de kringloopeconomie wil zijn. Caroline is daar commercieel directeur en wenst de duurzame en kringlooptoepassingen binnen en buiten Europa naar een hoger niveau te tillen. Caroline vervult ook diverse andere functies in de sector. Zo is ze bijvoorbeeld voorzitter van het Denuo-project Women in Recycling.

Nicolas Steisel 

Nicolas Steisel 

Senior Advisor Voedsel

Nicolas Steisel is medeoprichter van EXKi en was daar ook mede-CEO van 2000 tot 2019. De missie van EXKi is het aanbieden van voedsel dat tegelijk kwalitatief, snel, creatief en gezellig is. Die loopbaan van twintig jaar in verschillende landen bracht hem rechtstreeks in aanraking met de uitdaging van de aanvoer van kwaliteitsingrediënten en dus met de landbouw, maar ook met het afvalprobleem, met name de verloren verpakkingen (beperken, hergebruiken, recycleren). Nicolas investeert en integreert zich in projecten en acties voor de transitie van landbouw, handel, e-commerce en horeca voor een positieve impact op de biodiversiteit en/of de beperking van afval, verspilling en CO2-uitstoot.

Gérard Jadoul

Gérard Jadoul

Senior Advisor Bomen en Bossen

Gérard Jadoul werd licentiaat Wijsbegeerte en Letteren (Klassieke Filologie) aan de UCL in 1981 en gaf een twintigtal jaren lang les alvorens zich volledig toe te leggen op milieuthema’s. Hij was bijna 15 jaar lang voorzitter van de Fédération Inter-environnement Wallonie. Hij was coördinator van twee LIFE Nature-projecten voor het herstel van veengebieden en gedifferentieerd beheer van de plantengroei onder de hoogspanningslijnen van de Europese elektriciteitsnetwerken.

Nicolas Bearelle 

Nicolas Bearelle 

Senior Advisor Duurzame Gebouwen

Nicolas Bearelle is de oprichter van Revive, een vastgoedontwikkelaar die zich inzet voor een maximale positieve impact. De stadsvernieuwingsprojecten van Revive zijn vrij van fossiele brandstoffen en verdedigen een groenere mobiliteit en een betere biodiversiteit. Bovendien worden er sociale en betaalbare woningen gebouwd en extra diensten zoals kinderdagverblijven, onderwijs en duurzame economische activiteiten ontwikkeld.

Aurélie Gillieaux

Aurélie Gillieaux

Senior Advisor Energie en Mobiliteit

Aurélie Gillieaux, afgestudeerd in Management Engineering (LSM) aan de UCL in 2007, werkte 10 jaar bij ENGIE voordat ze de wereld van start-ups instapte bij Skipr als CEO. In juni 2023 startte ze bij WeNow, als General Manager Benelux. Door haar ervaringen begrijpt ze zeer goed de uitdagingen van de energietransitie en heeft ze zich vervolgens volledig gewijd aan de transitie naar een koolstofarme mobiliteit.

Aurélie is ervan overtuigd dat we de transitie, die we allemaal nodig hebben, kunnen versnellen door sterkere banden te creëren en echte samenwerkingen te bevorderen tussen de verschillende actoren.

Pierre-Yves Dermagne

Pierre-Yves Dermagne

Lid van het Strategisch Comité

Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, vertegenwoordigd door Nathan Lallemand, volgt het Kick-project sinds het begin.

Hij is ervan overtuigd dat het katalyseren van effectieve oplossingen op lokaal en wereldniveau en het delen van goede praktijken tussen verschillende gemeenten een sneeuwbaleffect kunnen veroorzaken en België in zijn ecologische transitie vooruit kunnen helpen.

Onze methode: geëngageerde lokale spelers ondersteunen

Op vraag van gemotiveerde gemeenten – en in samenwerking met– begeleidt Kick alle lokale spelers (burgers, bedrijven, verenigingen, scholen, openbare instellingen…) drie jaar lang om projecten op te starten die voor bevordering en herstel van onze biodiversiteit zorgen. Drie jaar lang treden wij op als katalysator voor de uitrol van concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen. Onze steun aan de beweging voor Biodiversiteit draait rond 4 stappen die als basis dienen voor de latere autonomie van de beweging voor Biodiversiteit en haar activiteiten.

Kiemperiode

Dit is een voorbereidende stap vooraleer we starten aan het 3-jarig traject. Hier wordt aandacht besteed aan het oprichten van de biodiversiteitsbeweging met lokale spelers.

Racines​

 • Oprichting van de beweging voor Biodiversiteit
 • Inzicht krijgen in organisaties binnen de gemeente
 • Overeenkomst tussen Kick en gemeente

Bloeiperiode

De Bloeiperiode zet de ideeën die tijdens het overleg tussen de leden van de beweging aan bod kwamen om in snelle, concrete acties.

Dit is een periode om te dromen over het leven vandaag en morgen, om ideeën uit te wisselen en om een actiegerichte samenwerkingsdynamiek in gang te zetten.

Bloeien

 • Versterking van de beweging
 • Participatieve projectoproepen
 • Gemeentelijk Kick-Actieplan

Monumentale bomen

Dit is de stap waar ambitieuze acties met een aanzienlijke impact worden geïnitieerd en gerealiseerd.

Monumentale bomen zijn projecten die op lange termijn een significant verschil maken voor de biodiversiteit van de regio. Ze vereisen de betrokkenheid van verschillende spelers uit de gemeenschap en meerdere middelen. Die projecten worden voorgesteld door de lokale werkgroepen en aan het Strategisch Comité van Kick.

Monumentale bomen​

 • Versterking van de beweging
 • Selectie en gezamenlijke implementatie van ambitieuze projecten

Veerkracht

Na de stap van de monumentale bomen maken de gemeente en haar spelers deel uit van een veerkrachtig ecosysteem die verdere oplossingen en ideeën kunnen aanreiken die de biodiversiteit ten goede komen.

Zodra de regio autonoom wordt in een gemeenschappelijk netwerk, wordt het een inspiratie voor de nieuwe Kick-gemeenten en blijft het “nieuwe bomen planten” om de biodiversiteit te bevorderen. De lokale beweging blijft zich versterken.

Veerkracht

 • Versterking van de beweging
 • Update organisaties in de biodiversiteitsbeweging
 • Verduurzaming van de ambitieuze projecten

Kiemperiode

Dit is een voorbereidende stap vooraleer we starten aan het 3-jarig traject. Hier wordt aandacht besteed aan het oprichten van de biodiversiteitsbeweging met lokale spelers.

Racines​

 • Oprichting van de beweging voor Biodiversiteit
 • Inzicht krijgen in organisaties binnen de gemeente
 • Overeenkomst tussen Kick en gemeente

Bloeiperiode

De Bloeiperiode zet de ideeën die tijdens het overleg tussen de leden van de beweging aan bod kwamen om in snelle, concrete acties.

Dit is een periode om te dromen over het leven vandaag en morgen, om ideeën uit te wisselen en om een actiegerichte samenwerkingsdynamiek in gang te zetten.

Bloeien

 • Versterking van de beweging
 • Participatieve projectoproepen
 • Gemeentelijk Kick-Actieplan

Monumentale bomen

Dit is de stap waar ambitieuze acties met een aanzienlijke impact worden geïnitieerd en gerealiseerd.

Monumentale bomen zijn projecten die op lange termijn een significant verschil maken voor de biodiversiteit van de regio. Ze vereisen de betrokkenheid van verschillende spelers uit de gemeenschap en meerdere middelen. Die projecten worden voorgesteld door de lokale werkgroepen en aan het Strategisch Comité van Kick.

Monumentale bomen​

 • Versterking van de beweging
 • Selectie en gezamenlijke implementatie van ambitieuze projecten

Veerkracht

Na de stap van de monumentale bomen maken de gemeente en haar spelers deel uit van een veerkrachtig ecosysteem die verdere oplossingen en ideeën kunnen aanreiken die de biodiversiteit ten goede komen.

Zodra de regio autonoom wordt in een gemeenschappelijk netwerk, wordt het een inspiratie voor de nieuwe Kick-gemeenten en blijft het “nieuwe bomen planten” om de biodiversiteit te bevorderen. De lokale beweging blijft zich versterken.

Veerkracht

 • Versterking van de beweging
 • Update organisaties in de biodiversiteitsbeweging
 • Verduurzaming van de ambitieuze projecten

Onze hulpmiddelen voor de biodiversiteit

Gemeentelijke Biodiversiteitsatlas
GKAP
Bibliotheek van oplossingen
Kick Finance
Participatieve projectoproepen
Selectie van de Volgroeide bomen

Gemeentelijke Biodiversiteitsatlas

Tien samen opgestelde of didactische kaarten worden jaarlijks bijgewerkt in samenwerking met de lokale spelers en speelsters om hun kijk op hun regio te veranderen, de biodiversiteit toegankelijker te maken en bestaande wetenschappelijke gegevens synthetisch voor te stellen.

De bedoeling is om het eigen grondgebied beter te leren kennen, zin te krijgen om het te beschermen en bij de besluitvorming rekening te houden met de laatste nieuwe beschikbare gegevens.

GKAP

Gemeentelijk actieplan op grond van zeven thematische drijfveren.

Het Gemeentelijk Kick-Actieplan (GKAP) is gericht op de lancering van het dynamisch proces in de gemeente aan de hand van concrete, snelle en mobiliserende maatregelen die de banden tussen de lokale spelers bevorderen.

Het gaat om een jaarlijks plan met snelle acties om de bescherming en/of het herstel van de biodiversiteit in de regio te bevorderen. Het wordt ontwikkeld door de leden van de Alliantie voor Biodiversiteit, op voorstel door Kick vzw, met oplossingen uit hun Oplossingenbibliotheek en daarna gevalideerd en ondersteund door het gemeentebestuur.

Bibliotheek van oplossingen

Een verzameling repliceerbare oplossingen die ter beschikking worden gesteldEen verzameling repliceerbare oplossingen die ter beschikking worden gesteld

Kick verzamelt en verspreidt concrete oplossingen met een meetbare impact om de biodiversiteit te bevorderen. Iedereen kan voortaan oplossingen vinden die in zijn of haar regio kunnen worden toegepast, die oplossingen vlot uitrollen met de hulp van een oplossingsgerichte partner en daar de impact van meten.

Kick Finance

Deze tool wil de lokale spelers en speelsters helpen om kansen in realiteit om te zetten.

Steun aan fondsenwerving om de biodiversiteit te bevorderen

In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting wil Kick een specifieke projectrekening met belastingaftrek ter beschikking van de lokale spelers stellen om de werving te organiseren van fondsen die 100% gewijd worden aan oplossingen die op het grondgebied worden uitgevoerd.

Monitoring van projectoproepen uit de privésector en overheidssubsidies

Kick bouwt een tool voor de collectieve monitoring van projectoproepen uit de privésector en overheidssubsidies om de aandacht van de lokale spelers en speelsters te vestigen op alle mogelijke kansen om de biodiversiteit te bevorderen. Met hun middelen en ervaring helpen we om de inschrijvingsdossiers in te dienen.

Zoeken naar investeerders met een milieu-impact

Kick wenst de lokale milieugerichte ondernemingen te begeleiden in hun zoektocht naar investeerders die zich bewust zijn van de hoogdringendheid van de milieuommekeer. Het is de bedoeling om inspiratie te putten uit het concept van de ‘groene obligaties’ met een milieu-impact en de projecten zo op de gewenste schaal te brengen.

Participatieve projectoproepen

Bestaande initiatieven met een snelle impact stimuleren

Om bestaande initiatieven te steunen en nieuwe te stimuleren, zet Kick aan tot het ontwikkelen van participatieve projectoproepen. Door reeds bestaande operaties te versterken of door een Proximity-campagne aan te bieden in samenwerking met de stichting Be Planet.

Proximity biedt de regio’s een kant-en-klare oplossing om een partnerdynamiek tussen de verschillende lokale spelers en speelsters op gang te brengen en om financiële, materiële en/of menselijke middelen vrij te maken.

Een Proximity-campagne stelt iedereen in staat om zijn of haar project om de biodiversiteit en de ecologische en solidaire transitie te bevorderen voor te leggen aan een jury van deskundigen, gevolgd door een stemming waaraan alle burgers van de gemeente kunnen deelnemen.

Selectie van de Volgroeide bomen

Collectieve mobilisatie om drie ambitieuze biodiversiteitsbevorderende projecten voor de regio te identificeren en te implementeren.

Ze worden gekozen volgens een participatief proces. Ze moeten ecosysteemgericht zijn, verschillende spelers en speelsters mobiliseren, duurzaam (met een meetbare impact over minstens 10 jaar) en gefinancierd of financierbaar zijn. Het is in die drie projecten dat Kick en alle bondgenoten van de biodiversiteit tijdens het tweede en derde jaar van het project hun tijd en energie zullen investeren.

Atlas de la biodiversité communale

Gemeentelijke Biodiversiteitsatlas

Tien samen opgestelde of didactische kaarten worden jaarlijks bijgewerkt in samenwerking met de lokale spelers en speelsters om hun kijk op hun regio te veranderen, de biodiversiteit toegankelijker te maken en bestaande wetenschappelijke gegevens synthetisch voor te stellen.

De bedoeling is om het eigen grondgebied beter te leren kennen, zin te krijgen om het te beschermen en bij de besluitvorming rekening te houden met de laatste nieuwe beschikbare gegevens.

Atelier de consultation de citoyen·ne·s : récolter des « récits d’inspiration»

 • Lieux inspirants ​
 • Menaces pour la biodiversité

Atelier de consultation de citoyen·ne·s : récolter des « récits d’inspiration»

 • Allié·e·s de la biodiversité ​
 • Faune et avifaune remarquable ​
 • Espèces invasives ​
 • Trame noire ​
 • Trame du bruit

Cartes synthétiques issues des données scientifiques et cartes existantes.

 • Caractéristiques du territoire ​
 • Réseaux écologiques​
 • Réseau humide
Plan D'Action Communal Kick

GKAP

Gemeentelijk actieplan op grond van zeven thematische drijfveren.

Het Gemeentelijk Kick-Actieplan (GKAP) is gericht op de lancering van het dynamisch proces in de gemeente aan de hand van concrete, snelle en mobiliserende maatregelen die de banden tussen de lokale spelers bevorderen.

Het gaat om een jaarlijks plan met snelle acties om de bescherming en/of het herstel van de biodiversiteit in de regio te bevorderen. Het wordt ontwikkeld door de leden van de Alliantie voor Biodiversiteit, op voorstel door Kick vzw, met oplossingen uit hun Oplossingenbibliotheek en daarna gevalideerd en ondersteund door het gemeentebestuur.

Bibliotheek van oplossingen

Bibliotheek van oplossingen

Een verzameling repliceerbare oplossingen die ter beschikking worden gesteldEen verzameling repliceerbare oplossingen die ter beschikking worden gesteld

Kick verzamelt en verspreidt concrete oplossingen met een meetbare impact om de biodiversiteit te bevorderen. Iedereen kan voortaan oplossingen vinden die in zijn of haar regio kunnen worden toegepast, die oplossingen vlot uitrollen met de hulp van een oplossingsgerichte partner en daar de impact van meten.

Kick Finance

Kick Finance

Deze tool wil de lokale spelers en speelsters helpen om kansen in realiteit om te zetten.

Steun aan fondsenwerving om de biodiversiteit te bevorderen

In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting wil Kick een specifieke projectrekening met belastingaftrek ter beschikking van de lokale spelers stellen om de werving te organiseren van fondsen die 100% gewijd worden aan oplossingen die op het grondgebied worden uitgevoerd.

Monitoring van projectoproepen uit de privésector en overheidssubsidies

Kick bouwt een tool voor de collectieve monitoring van projectoproepen uit de privésector en overheidssubsidies om de aandacht van de lokale spelers en speelsters te vestigen op alle mogelijke kansen om de biodiversiteit te bevorderen. Met hun middelen en ervaring helpen we om de inschrijvingsdossiers in te dienen.

Zoeken naar investeerders met een milieu-impact

Kick wenst de lokale milieugerichte ondernemingen te begeleiden in hun zoektocht naar investeerders die zich bewust zijn van de hoogdringendheid van de milieuommekeer. Het is de bedoeling om inspiratie te putten uit het concept van de ‘groene obligaties’ met een milieu-impact en de projecten zo op de gewenste schaal te brengen.

Participatieve projectoproepen

Participatieve projectoproepen

Bestaande initiatieven met een snelle impact stimuleren

Om bestaande initiatieven te steunen en nieuwe te stimuleren, zet Kick aan tot het ontwikkelen van participatieve projectoproepen. Door reeds bestaande operaties te versterken of door een Proximity-campagne aan te bieden in samenwerking met de stichting Be Planet.

Proximity biedt de regio’s een kant-en-klare oplossing om een partnerdynamiek tussen de verschillende lokale spelers en speelsters op gang te brengen en om financiële, materiële en/of menselijke middelen vrij te maken.

Een Proximity-campagne stelt iedereen in staat om zijn of haar project om de biodiversiteit en de ecologische en solidaire transitie te bevorderen voor te leggen aan een jury van deskundigen, gevolgd door een stemming waaraan alle burgers van de gemeente kunnen deelnemen.

Monumentale bomen

Selectie van de Volgroeide bomen

Collectieve mobilisatie om drie ambitieuze biodiversiteitsbevorderende projecten voor de regio te identificeren en te implementeren.

Ceux-ci seront choisis sur base d’un processus participatif. Ils seront écosystemiques, multi-acteurs, pérennes (avec un impact mesurable sur au moins 10 ans), financés ou financables. Ces 3 projets seront ceux au service desquels Kick et l’ensemble des alliés et alliées de la biodiversité investiront leur temps et leur énergie durant les années 2 et 3 du projet.

Partners om ons te steunen

Onze ambities worden mogelijk gemaakt door partners die onze acties transversaal steunen. De steun van die partners komt boven op de steun van de lokale organisaties waarmee we in de regio’s samenwerken.

Belgian Biodiversity Alliance logo
Be Planet Logo

De oplossingen bestaan, nu is het tijd om ze uit te rollen

Kick verzamelt en deelt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Iedereen kan voortaan in de Bibliotheek oplossingen vinden die in zijn of haar eigen regio toegepast kunnen worden en met behulp van Kick deze vlot uitgerold kunnen worden in zijn of haar gemeente.

Kick verzamelt en deelt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

De oorzaken van biodiversiteitsverlies aanpakken