Water

Beter omgaan met water (afval- en regenwater) om de risico’s op vervuiling, schaarste of verspilling te begrijpen.

Tussenpersoon voor dit thema

Waarom actie ondernemen rond water?

Water geeft vorm aan onze landschappen en is bepalend voor ons klimaat. Het speelt dus een belangrijke rol binnen onze eigen leefomgevingen, maar ook in die van talrijke andere levende wezens. Watergebieden herbergen een uitzonderlijke biodiversiteit die erg afhankelijk is van het milieu. Door de blootstelling aan talrijke vormen van vervuiling, uitputting, invasieve soorten en de gevolgen van de klimaatontregeling, wordt het water steeds meer bedreigd. Tegelijk wordt het zelf ook bedreigender, meer bepaald bij extreme weersomstandigheden. Het water beter onderhouden en beschermen is dus een cruciale uitdaging om onze levensomstandigheden te verbeteren, de biodiversiteit te beschermen en onze leefgebieden veilig te stellen. 

Hoe kunnen we tot actie overgaan?

We tonen repliceerbare oplossingen die Kick vzw tot nu toe identificeerde. Maar er bestaan zeker nog andere oplossingen! Aarzel niet om je eigen voorstellen te delen door contact op te nemen met info@kickbelgium.be.

Water
Creuser un réseau de mares

Creuser un réseau de mares

Les mares constituent un écosystème vital pour de nombreuses espèces d’amphibiens, d’insectes et de plantes. Or, les politiques de rationalisation des surfaces agricoles entamées à partir des années 1960 ont eu pour conséquence l’assèchement de nombreuses mares et zones humides.

En savoir plus