Water

Beter omgaan met water (afval- en regenwater) om de risico’s op ondrinkbaarheid, schaarste of verspilling te begrijpen.

Tussenpersoon voor dit thema

Waarom actie ondernemen over water?

Water geeft vorm aan onze landschappen en klimaten en dus aan onze eigen leefomgevingen, maar ook aan die van talrijke andere levende wezens. Watergebieden herbergen een uitzonderlijke biodiversiteit die erg afhankelijk is van het milieu. Door de blootstelling aan talrijke vormen van vervuiling, uitputting, de introductie van invasieve soorten en de gevolgen van de klimaatontregeling, wordt het water steeds meer bedreigd. Tegelijk wordt het zelf ook bedreigender, meer bepaald bij zwaar weer. Het water beter onderhouden en beschermen dan nodig voor het gebruik dat we ervan maken voor onze huishoudbehoeften is dus een cruciale uitdaging om onze levensomstandigheden te verbeteren, de biodiversiteit te beschermen en onze leefgebieden veilig te stellen. 

Hoe kunnen we tot actie overgaan?

We tonen repliceerbare oplossingen die de vzw Kick tot nu toe identificeerde. Er bestaan zeker nog andere! Aarzel niet om je eigen voorstellen te delen door contact op te nemen met info@kickbelgium.be.

Water
Creuser un réseau de mares

Creuser un réseau de mares

Les mares constituent un écosystème vital pour de nombreuses espèces d’amphibiens, d’insectes et de plantes. Or, les politiques de rationalisation des surfaces agricoles entamées à partir des années 1960 ont eu pour conséquence l’assèchement de nombreuses mares et zones humides.

En savoir plus