Duurzame gebouwen

Een stadsontwikkeling uitwerken die het comfort van de bewoners combineert met respect voor al wat leeft.

Tussenpersoon voor dit thema

Pourquoi agir sur les bâtiments ?

Stadsuitbreiding en verharding voor de aanleg van gebouwen, wegeninfrastructuur, parkings of sportvelden om te beantwoorden aan de groeiende behoeften van de bevolking en de huidige levensstijl zijn oorzaken van het verval van de biodiversiteit. Door de natuurlijke ruimte te vernietigen of te versnipperen, door steeds meer grondstoffen te verbruiken en door lucht-, lawaai- en lichtvervuiling te vergroten, hebben verstedelijkte gebieden een directe invloed op het verval van de werking van de ecosystemen en het verlies van een natuur die nochtans talrijke voordelen oplevert en bijdraagt tot ons welzijn. Natuurgebieden maken het immers mogelijk om het stedelijke hitte-eilandeffect te bestrijden, de luchtkwaliteit te verbeteren of de bodem in stand te houden.

Hoe kunnen we tot actie overgaan?

We tonen repliceerbare oplossingen die Kick vzw tot nu toe identificeerde. Maar er bestaan zeker nog andere oplossingen! Aarzel niet om je eigen voorstellen te delen door contact op te nemen met info@kickbelgium.be.