Afval

Ons afval verminderen en hergebruiken om alleen de mooiste sporen achter te laten.

Waarom actie ondernemen over afval?

De activiteiten van de mens produceren vaak afval dat, als het niet op een geschikte manier wordt ingezameld, in de natuur terechtkomt. De verwerking van dat afval, dat nog vaak gewoon wordt begraven of verbrand, veroorzaakt veel schade aan de biodiversiteit. Afval dat aan de inzameling ontsnapt, is nog schadelijker. Wanneer het vergaat, komen er deeltjes vrij die het milieu vervuilen, met name de bodem, die op die manier ongeschikt wordt voor planten en dieren, maar ook voor de productie van ons eigen voedsel. Bovendien komt dat landafval na verloop van tijd terecht in de waterlopen en daarna in de zee. Daar vormt het een bedreiging voor de zoetwater- en mariene levensvormen. We moeten dus dringend onze productie- en consumptieniveaus herzien om ons afval te beperken en de biodiversiteit, waarvan we ook zelf afhankelijk zijn, te beschermen.

Hoe kunnen we tot actie overgaan?

We tonen repliceerbare oplossingen die Kick vzw tot nu toe identificeerde. Maar er bestaan zeker nog andere oplossingen! Aarzel niet om je eigen voorstellen te delen door contact op te nemen met info@kickbelgium.be.

Afval
Composter collectivement

Composter collectivement

Les biodéchets représentent environ 30% des déchets d’un ménage. Or, dans la plupart des cas ils sont traités via la filière des déchets résiduels, c’est-à-dire qu’ils sont transportés vers un site de traitement puis incinérés ou enfouis. Pourtant, ces déchets peuvent très souvent être valorisés chez vous grâce aux différentes méthodes de compostage !

En savoir plus

Afval
Encourager le compostage domestique

Encourager le compostage domestique

Les biodéchets représentent environ 30% des déchets d’un ménage. Or, dans la plupart des cas ils sont traités via la filière des déchets résiduels, c’est-à-dire qu’ils sont transportés vers un site de traitement puis incinérés ou enfouis. Pourtant, ces déchets peuvent très souvent être valorisés chez vous grâce aux différentes méthodes de compostage !

En savoir plus