Voedsel

Met dit thema wil Kick de productie-, verwerkings-, distributie- en consumptiemethodes herzien zodat ze alle levende wezens ten goede komen.

Waarom actie ondernemen rond voedsel?

Voedselproductie is de belangrijkste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit in de wereld. Omdat natuurgebieden worden omgevormd tot landbouwgrond en de landbouw steeds intensiever wordt, daalt de kwaliteit en het aantal van de beschikbare leefgebieden voor wilde diersoorten in verschillende milieus (onder de grond, op de grond, in bomen, in zoet water, in de zee, in de lucht). Voedselproductie heeft bijvoorbeeld negatieve gevolgen voor de zoetwaterfauna en -flora door de wateronttrekking en de slechtere waterkwaliteit ten gevolge van bodemerosie en het gebruik van chemicaliën in de landbouw. Stroomafwaarts beschadigt de vervuiling, met name door meststoffen, ook de zeesystemen die al zwaar worden getroffen door de visserij en – op allerlei manieren – door de vis- en schelpdierteelt.

Volgens de ‘rode lijst’ die wordt bijgehouden door de internationale milieuorganisatie IUCN (International Union for Conservation of Nature) wordt de moderne landbouw geïdentificeerd als een bedreiging voor 86% van de diersoorten die tot nu toe door de IUCN in haar lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten werden opgenomen. De hervorming van onze voedselproductie- en -consumptiepatronen is dus een prioriteit. We moeten onze lokale en wereldwijde voedingsgewoonten aanpassen, gebieden en haar natuur beschermen en het land bewerken op een manier die meer respect toont voor al wat leeft.

Hoe kunnen we tot actie overgaan?

We tonen repliceerbare oplossingen die Kick vzw tot nu toe identificeerde. Maar er bestaan zeker nog andere oplossingen! Aarzel niet om je eigen voorstellen te delen door contact op te nemen met info@kickbelgium.be.

Bibliotheek van oplossingenVoedsel
Augmenter l’autonomie alimentaire pour le bétail

Augmenter l’autonomie alimentaire pour le bétail

Fournir un fourrage équilibré en quantité et en qualité nutritive pour son bétail demande un haut niveau de technicité de la part de l’éleveur.
Lorsque la valeur alimentaire de ce fourrage n’est pas , c’est d’autant plus de fourrage d’appoint qui doit être acheté par l’exploitant et transporté parfois sur de longues distances.
Par ailleurs, certains types de gestion des pâturages et de la fertilisation peuvent perturber le système de la prairie et la flore qui y est présente ne parvient pas à retrouver son équilibre naturel.

En savoir plus