Scholen

Overweeg je het begrip biodiversiteit in je klassen te introduceren, maar weet je niet waar je moet beginnen? Wil je in je school praktijken introduceren die blijk geven van respect voor al wat leeft, maar beschik je niet over voldoende middelen?

Dan ben je hier aan het juiste adres!

Je bent niet alleen!

Steeds meer mensen vinden net als jij dat jongeren niet alleen toegang verdienen tot hoogwaardige opleidingen zoals de regering die voorschrijft, maar ook tot een schoolomgeving die werd ontworpen of heringericht met het oog op hun eigen welzijn en dat van alle levende wezens. Jammer genoeg beschik je niet over de nodige middelen of over bekwame, gemotiveerde partners om die ambities te vervullen.

Het is precies om hulp te bieden bij het weven van vruchtbare netwerken van spelers, speelsters en hulpmiddelen die de biodiversiteit willen bevorderen dat de vzw Kick werd opgericht. Kick bevordert de oprichting van een Alliantie voor Biodiversiteit in jouw gemeente en biedt je zo de mogelijkheid om kennis te maken met lokale spelers en speelsters (burgers, verenigingen, bedrijven, openbare instellingen) die dezelfde zorgen en ambities delen.

Een Alliantie voor Biodiversiteit met ongekende kansen

Door lid te worden van de Alliantie voor Biodiversiteit in jouw gemeente, word je zelf een gangmaker van de veranderingen die je in je regio en in je eigen school hoopt te zien. Je krijgt de kans om gratis opleidingen te volgen over de door Kick gesteunde actiethema’s en contact te leggen met potentiële partners voor je onderwijsproject. Je laat ook je ideeën en behoeften horen tijdens het collectief overleg en neemt deel aan de gemeentelijke besluitvorming die het leven en jezelf beïnvloedt.

Is het echt zo eenvoudig?

Door je aan te sluiten bij de Alliantie voor Biodiversiteit, kan je deelnemen aan thematische werkgroepen naar keuze en neem je dus actief deel aan de identificatie van concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit in je gemeente en voor jouw school te bevorderen. Kick helpt vervolgens om die oplossingen toe te passen door een vlottere toegang tot de nodige financiële of menselijke middelen voor hun uitrol mogelijk te maken.

Gemeenschapsvorming

Kick mobiliseert en smeedt banden om samen een duurzame alliantie voor de biodiversiteit te vormen.

Oplossingen verspreiden

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Toegang tot financieringsbronnen

Kick onderzoekt en bevordert de toegang tot financieringsbronnen om biodiversiteitsbevorderende kansen in realiteit om te zetten.

Concrete resultaten

Naargelang je eigen beschikbaarheid en je affiniteit met de zeven thematische drijfveren van Kickkan je jezelf een beetje, hard of passioneel inzetten voor biodiversiteit! Ontdek hieronder enkele lokale acties die al werden uitgewerkt.

News­Openbare instellingenAllié­VerenigingenChaudfontaineBurgersCommuneScholenBedrijven
Chaudfontaine : 6 ateliers thématiques pour identifier les actions prioritaires

Chaudfontaine : 6 ateliers thématiques pour identifier les actions prioritaires

Kick sollicite et rassemble toutes les parties prenantes d’une commune pour identifier ensemble les enjeux auxquelles celle-ci est confrontée et y faire face avec des solutions concrètes et mesurables en faveur de la biodiversité. Avez-vous des connaissances au...

En savoir plus

Burgers­VerenigingenCommuneScholenRochefort
Rochefort : Présentation des lauréats de l’appel à projets citoyen Proximity 2022

Rochefort : Présentation des lauréats de l’appel à projets citoyen Proximity 2022

Début 2022, la Ville de Rochefort a décidé d’allouer un budget de 50.000€ pour soutenir des initiatives citoyennes de transition écologique et solidaire.  12 projets ont été présentés et 8 ont été sélectionnés par le jury et le vote citoyens.  Bravo à...

En savoir plus

Geëngageerde gemeenten

De lokale Kick-coördinatoren begeleiden sinds september 2021 een aantal pilootgemeenten bij hun participatieve aanpak om concrete biodiversiteitsbevorderende oplossingen te identificeren en uit te voeren.

Rochefort

Amay

Chaudfontaine

Grez-Doiceau

De oplossingen bestaan, nu is het tijd om ze uit te rollen

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Iedereen kan voortaan in de Oplossingenbibliotheek oplossingen vinden die in zijn of haar eigen regio kunnen worden toegepast, die oplossingen vlot uitrollen met de hulp van een oplossingsgerichte partner en daar de impact van meten.

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

De oorzaken van de biodiversiteitserosie aanpakken