­Openbare instellingen

Je wenst je gemeente te betrekken bij de ecologische en solidaire transitie, maar beschikt niet over de nodige hulpbronnen en middelen? Je zou graag de banden tussen je administratie en de lokale spelers en speelsters nauwer aanhalen om samen de biodiversiteit op je grondgebied te verdedigen?

Dan ben je hier aan het juiste adres!

Er is hulp beschikbaar!

Steeds meer Belgische gemeenten willen maatregelen nemen om de biodiversiteit te bevorderen. Het is echter niet altijd gemakkelijk om tot actie over te gaan met een administratie die al de handen vol heeft met het oplossen van andere sociale en maatschappelijke problemen.

Het is precies om je te helpen bij het identificeren en uitvoeren van oplossingen op maat van de uitdagingen op jouw grondgebied dat Kick werd opgericht. Kick laat je beschikken over een Oplossingenbibliotheek vol concrete en meetbare oplossingen waaruit je ideeën kan putten, maar ook over een medewerker of medewerkster die drie jaar lang met de begeleiding van je gemeente wordt belast om de concrete uitvoering van de geselecteerde biodiversiteitsbevorderende oplossingen te garanderen.

Je staat niet meer alleen, maar je maakt deel uit van een netwerk van geëngageerde lokale spelers en speelsters!·e·s, mais faites partie d’un réseau d’acteurs et d’actrices locaux engagés !

Een Alliantie voor Biodiversiteit met ongekende kansen

Door de oprichting van een Alliantie voor Biodiversiteit in je gemeente in gang te zetten, schep je banden met de spelers en speelsters die op jouw grondgebied geëngageerd op zoek zijn naar concrete oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen. Zo vind je toenadering tot burgers, verenigingen, bedrijven en scholen die in je gemeente actief zijn om beter rekening te houden met hun aspiraties bij het uitwerken van je strategieën, beslissingen en actieplannen ten dienste van de gemeenschap.

Is het echt zo eenvoudig?

Met de steun van een lokale coördinator identificeer je concrete en meetbare oplossingen in overleg met de leden van de Alliantie voor Biodiversiteit in jouw gemeente. Dat collectieve overleg maakt het mogelijk om op je grondgebied duurzame oplossingen te ontwikkelen die door iedereen worden verdedigd.

Kick helpt ook om die oplossingen toe te passen door een vlottere toegang tot de nodige financiële of menselijke middelen voor hun uitrol mogelijk te maken.

Gemeenschapsvorming

Kick mobiliseert en smeedt banden om samen een duurzame alliantie voor de biodiversiteit te vormen.

Oplossingen verspreiden

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Toegang tot financieringsbronnen

Kick onderzoekt en bevordert de toegang tot financieringsbronnen om biodiversiteitsbevorderende kansen in realiteit om te zetten.

Concrete resultaten

Door een Gemeentelijk Kick-Actieplan (GKAP) voor te stellen, bevordert Kick de lancering van een dynamisch proces in de gemeente aan de hand van concrete, snelle en mobiliserende maatregelen die de banden tussen de lokale spelers en speelsters bevorderen. Ontdek hieronder enkele acties die al door andere gemeenten werden uitgevoerd.

News­Openbare instellingenAllié­VerenigingenChaudfontaineBurgersCommuneScholenBedrijven
Chaudfontaine : 6 ateliers thématiques pour identifier les actions prioritaires

Chaudfontaine : 6 ateliers thématiques pour identifier les actions prioritaires

Kick sollicite et rassemble toutes les parties prenantes d’une commune pour identifier ensemble les enjeux auxquelles celle-ci est confrontée et y faire face avec des solutions concrètes et mesurables en faveur de la biodiversité. Avez-vous des connaissances au...

En savoir plus

Geëngageerde gemeenten

De lokale Kick-coördinatoren begeleiden sinds september 2021 een aantal pilootgemeenten bij hun participatieve aanpak om concrete biodiversiteitsbevorderende oplossingen te identificeren en uit te voeren.

Rochefort

Amay

Chaudfontaine

Grez-Doiceau

De oplossingen bestaan, nu is het tijd om ze uit te rollen

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Iedereen kan voortaan in de Oplossingenbibliotheek oplossingen vinden die in zijn of haar eigen regio kunnen worden toegepast, die oplossingen vlot uitrollen met de hulp van een oplossingsgerichte partner en daar de impact van meten.

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

De oorzaken van de biodiversiteitserosie aanpakken