­Openbare instellingen

Je wenst je gemeente te betrekken bij de ecologische en solidaire transitie, maar beschikt niet over de nodige hulpbronnen en middelen? Je zou graag de banden tussen je administratie en de lokale spelers nauwer aanhalen om samen de biodiversiteit op je grondgebied te verdedigen?

Dan ben je hier aan het juiste adres!

Zie je door de bomen het bos niet meer? Wij helpen je graag!

Steeds meer Belgische gemeenten willen maatregelen nemen om de biodiversiteit te bevorderen. Het is echter niet altijd gemakkelijk om tot actie over te gaan met een administratie die al de handen vol heeft met het oplossen van andere sociale en maatschappelijke problemen.

Net om joù te helpen bij het bepalen en uitvoeren van oplossingen op maat van de uitdagingen op jouw grondgebied werd Kick opgericht. Kick biedt je een Bibliotheek van oplossingen vol concrete en meetbare oplossingen waaruit je ideeën kan putten. Daarnaast biedt Kick jou ook een lokale coördinator die drie jaar lang samen met jou zo veel mogelijk mensen op het grondgebied van je gemeente zal mobiliseren, workshops zal faciliteren en als een sideKick grotere biodiversiteitsbevorderende projecten mee zal coördineren. Dit alles om zo veel mogelijk oplossingen om te zetten in concrete biodiversiteitsbevorderende acties.

Je staat niet meer alleen, maar je maakt deel uit van een netwerk van geëngageerde lokale spelers.·e·Samen maken we het verschil!

Een Biodiversiteitsbeweging met talloze kansen

Door een Biodiversiteitbeweging in je gemeente op gang te brengen, verbind je spelers die op jouw grondgebied geëngageerd op zoek zijn naar concrete oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen. Op die manier creëer je toenadering tot burgers, verenigingen, bedrijven en scholen die in je gemeente actief zijn en mee willen werken aan een betere leefomgeving. Het geeft je de kans om bij het uitwerken van je strategieën, beslissingen en actieplannen meer rekening te houden met de verwachtingen, wensen en noden van jouw lokale samenleving.

Is het echt zo eenvoudig?

Met de steun van een lokale coördinator bepaal je in overleg met de leden van de Biodiveristeitsbeweging in jouw gemeente concrete en meetbare oplossingen. Dat collectieve overleg maakt het mogelijk om op je grondgebied duurzame oplossingen te ontwikkelen die door iedereen worden gedragen.

Kick neemt graag haar rol als sideKick op en helpt om die oplossingen om te zetten in concrete actie. Daarnaast ondersteunt Kick in de zoektocht naar de nodige financiële of menselijke middelen voor de realisatie van biodiversiteitsbevorderende projecten.

Samenwerking initiëren

Kick mobiliseert en verbindt om samen een duurzame biodiversiteitsbeweging te vormen.

Oplossingen delen

Kick verzamelt en deelt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Toegang tot de nodige middelen faciliteren

Kick onderzoekt en faciliteert de toegang tot middelen die bijdragen tot de implementatie van biodiversiteitsprojecten.

Concrete resultaten

Kick zet volop in op concrete, snelle en mobiliserende maatregelen die niet enkel de biodiversiteit bevorderen maar ook de banden tussen de lokale spelers versterkt. Ontdek hieronder enkele acties die al door andere gemeenten werden uitgevoerd.

Burgers­Openbare instellingen­VerenigingenScholenBedrijvenGrez-DoiceauNews
Grez-Doiceau : un moment Kick et une rencontre avec Olivier Hamant pour renforcer la robustesse du territoire et de sa biodiversité !

Grez-Doiceau : un moment Kick et une rencontre avec Olivier Hamant pour renforcer la robustesse du territoire et de sa biodiversité !

Mardi 31 octobre, à l’Ecole de Clown, il y a eu de belles rencontres. Pierre Portevin rencontrait Olivier Hamant pour nous aider à envisager le passage de la course à la performance à la quête de robustesse. 167 personnes en ligne et une trentaine de gréziens dans...

En savoir plus

News­Openbare instellingenBurgersRochefort
Rochefort : une prime pour les citernes de récupération d’eau de pluie qui cartonne !

Rochefort : une prime pour les citernes de récupération d’eau de pluie qui cartonne !

L'élargissement de la prime pour les citernes de récupération d'eau de pluie par les élu.e.s de la Ville de Rochefort aux citernes de moins de 3m³ a suscité un enthousiasme croissant. En quelques mois seulement, plus de 42 primes ont été accordées, soit 4 fois plus...

En savoir plus

News­Openbare instellingen­VerenigingenChaudfontaineBurgersScholenBedrijven
Mobilisation pour la biodiversité : 4 actions pour embellir Chaudfontaine

Mobilisation pour la biodiversité : 4 actions pour embellir Chaudfontaine

6 ateliers thématiques, 63 pistes d'actions, et maintenant ? Dans un effort conjoint visant à restaurer la biodiversité sur le territoire, la Commune de Chaudfontaine et l'asbl Kick Belgium sont fiers de présenter quatre actions clés sélectionnées minutieusement...

En savoir plus

Geëngageerde gemeenten

De lokale Kick-coördinatoren begeleiden sinds september 2021 een aantal pilootgemeenten bij hun participatieve aanpak om concrete projecten te bepalen die biodiversiteit bevorderen en de uitvoering ervan te faciliteren.

Rochefort

Amay

Chaudfontaine

Grez-Doiceau

De oplossingen bestaan, nu is het tijd om ze te realiseren.

Kick verzamelt en deelt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Iedereen kan voortaan in de Bibliotheek oplossingen vinden die in zijn of haar eigen regio toegepast kunnen worden en met behulp van Kick vlot uitgerold kunnen worden in de betrokken gemeente.

Kick verzamelt en deelt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

De oorzaken van biodiversiteitsverlies aanpakken