­Verenigingen

Ben je lid van een vereniging die op het grondgebied actief is en wil je graag je invloedssfeer uitbreiden? Zit je vol ideeën met een positieve impact, maar beschik je niet over de nodige middelen om die waar te maken?

Dan ben je hier aan het juiste adres!

Je bent niet alleen!

Er zijn steeds meer mensen die er net zoals jij van overtuigd zijn dat het mogelijk is om vorm te geven aan de gemeenten van de toekomst door middel van een gemeenschapsdynamiek met wortels in het verenigingsleven. Je actiebereidheid wordt echter belemmerd door een gebrek aan tijd of relaties of door je gevoel van hulpeloosheid tegenover spelers en speelsters die je niet op je eentje aankan.

Het is precies om hulp te bieden bij het weven van vruchtbare netwerken van spelers, speelsters en hulpmiddelen om de biodiversiteit te bevorderen dat de vzw Kick werd opgericht. Kick bevordert de oprichting van een Alliantie voor Biodiversiteit in jouw gemeente en biedt je zo de mogelijkheid om kennis te maken met lokale spelers en speelsters (burgers, verenigingen, bedrijven, scholen, openbare instellingen) die dezelfde zorgen en ambities delen.

Een Alliantie voor Biodiversiteit met ongekende kansen

Als lid van de Alliantie voor Biodiversiteit van je gemeente krijg je de gelegenheid om kennis te maken met bedrijven, openbare instellingen en burgers die jouw maatschappelijk doel willen steunen, zodat je hulp kan vragen met het oog op concrete acties om de biodiversiteit te bevorderen. Tijdens de thematische werkgroepen en het collectieve overleg beschik je over ruimte om je ervaring te delen en kan je dus invloed uitoefenen op besluitvorming met een impact op je gemeente.

Is het echt zo eenvoudig?

Door je aan te sluiten bij de Alliantie voor Biodiversiteit, kan je deelnemen aan thematische werkgroepen naar keuze en neem je dus actief deel aan de identificatie van concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit in je gemeente en voor jouw vereniging te bevorderen. Kick helpt vervolgens om die oplossingen toe te passen door een vlottere toegang tot de nodige financiële of menselijke middelen voor hun uitrol mogelijk te maken.

Gemeenschapsvorming

Kick mobiliseert en smeedt banden om samen een duurzame alliantie voor de biodiversiteit te vormen.

Oplossingen verspreiden

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Toegang tot financieringsbronnen

Kick onderzoekt en bevordert de toegang tot financieringsbronnen om biodiversiteitsbevorderende kansen in realiteit om te zetten.

Concrete resultaten

Naargelang je eigen beschikbaarheid en je affiniteit met de zeven thematische drijfveren van Kick kan je jezelf een beetje, hard of passioneel inzetten voor biodiversiteit! Ontdek hieronder enkele acties die al door andere verenigingen werden uitgevoerd.

News­Openbare instellingenAllié­VerenigingenChaudfontaineBurgersCommuneScholenBedrijven
Chaudfontaine : 6 ateliers thématiques pour identifier les actions prioritaires

Chaudfontaine : 6 ateliers thématiques pour identifier les actions prioritaires

Kick sollicite et rassemble toutes les parties prenantes d’une commune pour identifier ensemble les enjeux auxquelles celle-ci est confrontée et y faire face avec des solutions concrètes et mesurables en faveur de la biodiversité. Avez-vous des connaissances au...

En savoir plus

Geëngageerde gemeenten

De lokale Kick-coördinatoren begeleiden sinds september 2021 een aantal pilootgemeenten bij hun participatieve aanpak om concrete biodiversiteitsbevorderende oplossingen te identificeren en uit te voeren.

Rochefort

Amay

Chaudfontaine

Grez-Doiceau

De oplossingen bestaan, nu is het tijd om ze uit te rollen

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

Iedereen kan voortaan in de Oplossingenbibliotheek oplossingen vinden die in zijn of haar eigen regio kunnen worden toegepast, die oplossingen vlot uitrollen met de hulp van een oplossingsgerichte partner en daar de impact van meten.

Kick verzamelt en verspreidt concrete en meetbare oplossingen om de biodiversiteit te bevorderen.

De oorzaken van de biodiversiteitserosie aanpakken