Bibliotheek van oplossingen

De biodiversiteit beschermen of herstellen? De oplossingen bestaan, het is nu tijd om ze uit te rollen. Met onze Oplossingenbibliotheek stellen we je voor om oplossingen te vinden die in je eigen regio kunnen worden toegepast, die oplossingen vlot uit te rollen met de hulp van een oplossingsgerichte partner en daar de impact van te meten.

Oplossingenbibliotheek in opbouw

Onze bibliotheek is vandaag nog verre van volledig! Ken je een repliceerbare en meetbare oplossing met een concrete impact op de biodiversiteit? Ken je andere partners die oplossingen kunnen aanreiken en in staat zijn om de lokale spelers en speelsters bij hun uitvoering te ondersteunen? We moeten wederzijdse hulp aanmoedigen! Geef je oplossingen door via info@kickbelgium.be. Wij voegen die zo snel mogelijk aan deze bibliotheek toe.

Water
Creuser un réseau de mares

Creuser un réseau de mares

Les mares constituent un écosystème vital pour de nombreuses espèces d’amphibiens, d’insectes et de plantes. Or, les politiques de rationalisation des surfaces agricoles entamées à partir des années 1960 ont eu pour conséquence l’assèchement de nombreuses mares et zones humides.

En savoir plus